ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube
Usamos cookies propias y de terceros que entre otras cosas recogen datos sobre sus hábitos de navegación para mostrarle publicidad personalizada y realizar análisis de uso de nuestro sitio.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OK Más información | Y más

La utilització dels serveis o la contractació de productes o serveis en Abogados.cat suposa l’acceptació de les següents condicions generals:

Mitjançant l’acceptació d’aquest contracte, vostè declara:

a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar,

b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (en endavant, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients (en endavant, “els Clients”) de la pàgina web de serveis jurídics ubicada a la url http://www.Abogados.cat propietat del lletrat Oscar Vaello Monllau.

Els preus que es mostren en aquesta web o, si s’escau en el pressupost efectuat expressament, està condicionat al pagament en la forma establerta en el següent apartat, en cas contrari s’aplicaran els criteris orientadors en matèria d’honoraris del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Els imports esmentats es refereixen exclusivament als honoraris de l’advocat sense incloure les despeses afegides com a bestretes, desplaçaments, preus públics, impostos, registres, honoraris d’altres professionals com notaris, procuradors, perits, metges… etc., així com les costes que es puguin imposar al lletrat en defensa de l’interès del seu client, tot això serà sempre a càrrec del client.

A aquest import se li afegirà el percentatge d’IVA que correspongui i, si procedís, es descomptarà el percentatge d’IRPF oportú, que el client haurà d’ingressar a la hisenda pública.

Els imports abonats fins a la liquidació final del procediment, tindran sempre la consideració de provisió de fons per als honoraris i les despeses que puguin anar sorgint al llarg del procés, sens perjudici de requerir al client noves provisions a mesura que es faci necessari.

El client autoritza el lletrat a autoliquidar les quantitats que aquest li degui per qualsevol concepte de les quantitats es puguin anar cobrant al llarg del procés encarregat.

El client entén i assumeix de forma explícita i expressa que en cap cas se li garanteix un resultat concret d’un procediment judicial.

En cas de contractació dels serveis de Abogados.cat, tant l’advocat com el client poden desistir unilateralment de l’encàrrec, i s’han de liquidar el treball realitzat fins al moment i les despeses que s’hagin dut a terme, en aquest cas l’advocat haurà de tornar la totalitat de la documentació del client es troba en el seu poder.

L’advocat complirà l’encàrrec amb diligència, professionalitat i respectant el secret professional.

El client entén que tot procediment judicial porta implícit el risc de condemna en costes.

El client té dret a rebre informació de l’estat de tramitació del seu assumpte i de totes les novetats que puguin sorgir sobre això.

Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest acord, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués pertànyer, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Abogados.cat es compromet al compliment de la normativa de protecció de dades prevista en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Advocats Barcelona

Contacta'ns

c Telèfon: 93 100 32 52 - Fax 901 955 455

Email: info@abogados.cat

NOSALTRES LI TRUQUEM

ON SOM

Abogado Barcelona Travessera de Gracia 71, 08006, Barcelona, España Telèfon: 93 100 32 52 - Fax 901 955 455

Abogados barcelona

Pago